Algemene voorwaarden

Verzending en transportrisico

 • De verzending van goederen geschiedt voor risico en kosten van de afnemer. Een uitzondering hierop dient van tevoren schriftelijk en op een door de Kruidenstal te bepalen manier te worden overeengekomen
 • De afnemer is verplicht de hem/haar geleverde producten bij aflevering onmiddellijk te controleren op transportschade. Eventuele schade dient binnen 24 uur bij De Kruidenstal te worden gemeld

BTW en betaling

 • Alle op deze site genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij dit uitdrukkelijk anders wordt vermeld
 • Bij vooruitbetaling worden de goederen verstuurd zodra het gehele aankoopbedrag op de rekening van De Kruidenstal is bijgeschreven
 • Tussentijdse prijswijzigingen zijn mogelijk
 • Alle aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt
 • De Kruidenstal is op geen enkele manier verantwoordelijk voor verlengde levertijd. Het binnen redelijke grenzen overschrijden van de levertijd door welke oorzaak dan ook geeft de afnemer niet het recht de ontvangst van de goederen te weigeren of een vergoeding van De Kruidenstal te eisen
 • U blijft te allen tijde aansprakelijk voor de door U bestelde producten. Bij het niet voldoen van de openstaande rekening(en) en de eventueel daaruit voortvloeiende kosten,behoudt de Kruidenstal zich het recht voor de zaak in handen te geven van een Incassobureau.

Retourneren

 • Ontvangen goederen kunnen binnen 2 dagen na aflevering retour worden gezonden.
 • De verzendkosten zijn dan voor rekening van de afnemer, tenzij anders wordt overeengekomen
 • Mocht De Kruidenstal de verkeerde goederen afgeleverd hebben, dan zijn de retourkosten voor rekening van De Kruidenstal mits er vooraf telefonisch contact is geweest
 • Bij retourzending dienen de goederen onbeschadigd te zijn en in de originele verpakking te zitten
 • Na retournering van de goederen wordt het volledige aankoopbedrag van de goederen op de door de afnemer opgegeven bank- of girorekening gestort minus de kosten voor het verzenden van de bestelde producten.

Aansprakelijkheid

 • De overeenkomsten tussen De Kruidenstal en haar afnemers worden beheerst door het Nederlands Recht
 • Op deze site vindt u waardevolle adviezen en richtlijnen voor het gebruik van onze producten. De Kruidenstal kan echter op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor het al of niet bereiken van het verwachte resultaat en de eventueel daaruit voortvloeiende consequenties.
 • Niets van deze website mag worden verveelvoudigt, of door middel van fotocopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook overgenomen worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Kruidenstal